Ankara Demirspor Tüzüğü

(DERNEĞİN ADI,KURULUŞ YILI,MERKEZİ,RENKLERİ,BAYRAĞI ARMASI,AMACI)

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Derneğin ‘’Ankara Demirspor Kulübü Derneği’’dir.Merkezi Ankarada’dır.

KURUCULARI VE KURULUŞ YILI

MADDE 2- Ankara Demirspor Kulübü Derneği ; 1932 yılında kurulmuş olup , Derneğin Şubesi yoktur.

KURUCULARI

Ferit EROL – Cer Dairesi Şubesi Müdürü – T.C. –ANKARA

Necip MAÇKAN – Malatya İşletme Müdürü – T.C. –MALATYA

Sadettin ÖĞE-Muhasebe Dairesi Şube Müdürü-T.C. –ANKARA

Lütfi DEMİRBAĞ-Cer Dairesi Müfettişlerinden – T.C.-ANKARA

Şefik ETENSEL-Genel Müdür Yardımcısı-T.C.-ANKARA

Abdullah ARAY-Hareket Dairesi Şube Müdürü-T.C.-ANKARA

Sefa YALÇUK-Hareket Dairesi Başkan Yardımcısı-T.C.-ANKARA

Etem GÖKTAŞ-Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı-T.C.-ANKARA

MADDE 3-Kulübün merkezi Ankara’dadır.Yenimahalle,ANKARA

RENKLER,BAYRAĞI,ARMASI

MADDE 4-

 A.  Kulübün temsil renkleri açık mavi ve koyu laciverttir. Gerektiğinde yedek rengi kımızıdır.
 B.   Kulübün bayrağı, boyu eninin bir buçuk katı olan    eşit ende  ve yatay yönde ikisi üst ve
alt kenarda, birisi ortada koyu   lacivert  ile iki açık mavi şeritten oluşur.
 C.   Kulübün arması (rozeti)  iki kanal   ortasında  demiryolu  tekerleğidir. İki daireden oluşan
armada orta kısım  açık mavi  renkte ve koyu lacivert renkte 1932 yazılmakta ve 1. ve 2.
daire arası koyu lacivert olup beyaz fonda büyük harflerle üst tarafa ‘’ANKARA’’ ve alt
tarafa ise ‘’DEMİRSPOR’’ eşit orantılı olarak yazılmaktadır. Tekerlek ve kanal ise beyaz
renktedir.

AMAÇ
MADDE  5-
 Ankara  Demirspor  Kulübü,  bir spor kulübüdür. Organlarındaki  bütün görevler parasızdır.

Amacı ;
A.
     Ankara  Demirspor  Kulübü   Amatör  bir Spor  Kulübü  olup, Spor   Genel   Müdürlüğü Kanunu  gereğince TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün kurmakla mükellef  bulunduğu  müessese kulübü ve spor hizmetini ifa ile birlikte Beden Terbiyesi ile ilgili her türlü Jimnastik ve sportif branşlarda amatör ruhlu sporcular yetiştirmek amacı ile memleket gençliğine hizmet etmek,bu amaç için her çeşit spor gösterisi, müsamere ve müsabakalar tertip etmek , tertip edilenlere iştirak etmek, kulübün ihtiyacı için lokal açık hava ve kapalı saha , salon ve tesisler yapmak ve kiralamak bunları idare etmek, genel mevzuatın müsaade edeceği branşlarda mukaveleli personel sporcu ,antrenör,memur,menajer ve hizmetlileri istihdam etmek,sporla alakalı hükmü şahıslar kurmak , kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek , tabii asli ve fahri azalarına her türlü sporla uğraşmak imkanlarını  sağlamak amacıyla sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uğraşmak, taraftarlar ,üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek , tüm demiryolcu camiasında sporu sevdirmek ve yaymak , Ankara Demirsporluluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek,bilinçli taraftar yetiştirmek,Türk sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak ,Türk sporunu yurt içinde ve dışındaki karşılaşmalarda başarıyla temsil etmek, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak,sporcu ile birlikte her kademede spor adamı yetiştirmek,üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak , üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak , yurtiçinde ve yurtdışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalarda Türk sporunu başarı ile temsil etmek.
B.      Her  çeşit  spor  gösterisi,  sosyal – kültürel    etkinlikler,   maçlar   yarışmalar     düzenlemek veya    bu     tip    düzenlemelere    katılmak,   kulübün   sportif  faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün   tanıdığı   yetkiler   içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri   yapmak, kiralamak veya    kiraya vermek; bunları  yönetmek ve çalıştırmak her yaştaki sporcunun çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak.
C.       Sporla ve   eğitimle   ilgili   her   dereceden spor okulları ile diğer   genel   eğitim   okulları ve kurumları   açmak;   profesyonel   sporcu,  teknik   direktör,   antrenör,  monitör, teknik    ve idari personeli  kendi   bünyesinde   veya   başka   eğitim   kurumlarında   yetiştirmek,  almak çalıştırmak, kiralamak, mevzuata   uygun   profesyonel   spor   şubelerini   kurmak,  yönetmek ve bu tür kuruluşlara üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte katılmak.
D.       Kulübün   ihtiyacı   olan   ikametgah   ile  amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar  ile yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her  türlü   haklara   sahip   olmak, yasalara uygun lokal açık ve kapalı   spor   alanları,   kamp   ve  konaklama   tesisleri   almak, kiralamak   ve   yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak.
E.       Amacına ulaşmak için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım  ortaklıkları ve vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma sandığı kurmak, bu konu ile ilgili şube  açmak, kurulu ve kurulacak  olanlara   katılmak , federasyon, kurmak   veya   bunlara katılmak  uluslar  arası faaliyette bulunmak , yurt dışındaki katılmak uluslar  arası faaliyette bulunmak , yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve  kuruluşlara üye olmak, üyelikten   ayrılmak.   Kulübün gelişmesine  ilişkin plan ve programlar ile bunları  yürütecek profesyonel kadroları kurmak, Ankara Demirspor isim ve logosunun  önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı  sözleşmeleri yapmak.
F.       Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı,  bunun yanı sıra kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamuoyuna bilgi veren sürekli yayınlar yapmak
G.       Üniversiteler dahil olmak üzere  eğitim kuruluşları ve  dış ülke  kulüpleri ile iş birliği yapmak bilgi   alışverişinde   bulunmak  spor okulları açmak öz kaynaktan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve bünyesinden yetiştiği  sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamak.
H.       Kulüpte spor yapmış ve sporu kulüpte bırakmış yurtiçinde ve   yurtdışında   başarıyla   temsil etmiş,  sporcu  iken  veya  sporu  bıraktıktan sonra sağlık veya diğer nedenlerle madden veya manen zor duruma düşmüş sporcularına sahip çıkmak ve bu  durumda  onlara  gereken  ilgiyi gösterip destek sağlamak.

MADDE 6- Kulüp, kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

SPOR DALLARI

MADDE 7- Kulüp, başta jimnastik ve futbol olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve Federasyonu bulunan spor dallarında faaliyet gösterir.

ÜYELİK,ÜYE OLMA,ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI, ÜYELİKTEN ÇIKMA,ÜYELİKTEN ÇIKARILMA,ÜYELİKTEN ÇIKMIŞ SAYILMA,ÜYELİĞİN DÜŞMÜŞ SAYILMA

MADDE 8- Kulübe üye olmak için ;

A.     Başvuran kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve Dernekler Yasası’nın derneklere
üye olma şartlarını taşıması gerekir.
B.     A fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe   üye   olabilmesi için   Yönetim
Kurulunun  iki  asıl  üye   tarafından  takdimi  şarttır.Üye olmak  isteyen,   kulüp  merkezinden
alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri  doldurur ve   iki  asil  üye  ile  birlikte  imza
eder. ÜYE  ADAYI, ÜYELİK  BAŞVURU  FORMUNDA   BEYANETTİĞİ    BİLGİLERİN
DOĞRULUĞUNU    ONAYLAR.   BU   ÜYELİK  BAŞVURU  FORMUNA KULÜP GİRİŞ
ÜCRETİYLE,  YILLIK   AİDATIN      KULÜP      VEZNESİNE     VEYA    KULÜBÜNÜN
GÖSTERECEĞİ   BANKADAKİ   HESABA   YATIRILDIĞINA   DAİR    MAKBUZ    İLE
BAŞVURUDAN    EN   FAZLA   3   AY ÖNCEKİ TARİHİ TAŞIYAN NOTER TASDİKLİ
NÜFUS CÜZDAN    SURETİNİ,    İKAMETGAH    BEYANNAMESİ   VE    ADLİ   SİCİL
BELGESİNİ   EKLEMEK    ZORUNDADIR. BAŞVURU ÜZERİNE ADAY BAŞVURU
NUMARASI VERİLİR.
C. Yönetim Kurulu, bu ÜYELİK BAŞVURU FORMUNU 30 gün içinde adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunda, başvurusuna karşılık olarak bildirmek üzere kararını verir. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
D. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.
E. Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak olan kişilere Yönetim Kurulu’nun önerisi ile kulüp  onursal üyeliği verilir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak, onursal üyeliği asli üyeliğe dönüşmedikçe seçme seçilme hakları yoktur
F. SPORU GEREK KULÜPTE GEREKSE KULÜBÜN İZNİYLE DİĞER BİR KULÜPTE BIRAKAN, KİŞİLER, SPORU BIRAKTIKLARI TARİHTEN İTİBAREN BAŞVURMALARI HALİNDE GİRİŞ ÜCRETİ PEŞİN ALINMAK SURETİYLE KULÜBE ASİL ÜYE OLARAK ALINABİLİRLER.
G. Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı ile üye giriş ücreti her yıl yapılan GENEL KURUL’CA belirlenir. Giriş ücreti 10 YTL, aylık aidat 4 YTL olmak üzere yıllık aidat 48 YTL’dir.
H. Yıllık aidatını ödemeyen üyeyi Yönetim Kurulu ödemeye çağırır. Bu bildirime rağmen 30 gün içerisinde ödemeyi yapmayan üye üyelikten çıkartılır.  Tüzüğün 8/G  maddesinde belirlenen yıllık aidatını son ödeme günü olan 30  Nisan  tarihi itibariyle 3 yıl üst üste ödemeyen üyenin kulüp üyeliği Yönetim Kurulunca silinir. Ancak borcu olan üyeler yıllık aidatın son ödeme günü olan 30 Nisan  tarihine kadar 1. yılı geçirenler, ÖDEME TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN YILLIK AİDATIN 2 katını, 2. yılı geçirenler ÖDEME TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN YILLIK AİDATIN 5 katını ödemeleri halinde üyelikleri devam eder. ÜYE YILLIK AİDAT BORÇLARINDA KULÜPTE TUTULAN DEFTER KAYITLARI ESASTIR.
I. Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur.
J. Üyelikten çıkarılma, Disiplin Kurulu raporuna istinaden. Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
K. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer.
L. Üye kayıt defterinde yazılı olan adresini değiştiren üyeler, yeni adresini 30 gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı adresine yapılan tebligatlar geçerlidir. Üye yıllık ödenti ve katılma payı borçlarına ilişkin gönderilmesi gerekecek bildirimler ile disiplin cezaları iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

(ORGANLAR)
MADDE 9 –
 Kulübün Organları;
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Disiplin Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞU, TOPLANTI TÜRLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
MADDE 10 –
 Genel Kurul, kulübün en yetkili organıdır. Genel Kurul, yıllık aidatlarını 30  Nisan   günü çalışma saatleri bitimine kadar ödemiş üyelerden oluşur.

Genel Kurul 2 tür toplantı yapar.
A. Olağan Genel Kurul Toplantısı
B. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
A – OLAĞAN TOPLANTI
Genel Kurul Toplantısı; her üç yılda bir Mayıs ayı içinde, günün koşulları (Fikstür ve benzeri) dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek gün, yer ve saatte kulüp lokalinde, lokal elverişli olmadığı takdirde Genel Kurul toplantısına uygun bir salonda yapılır. O gün çoğunluk olmazsa bir hafta sonra yine Mayıs  ayı içinde aynı yer veya başka bir yer ve saatte usulüne uygun olarak yapılır. Bu toplantıda idari, mali ve seçim ile uğraşılır.  Bütçe ve kesin hesabı ile görüşülerek ayrı ayrı karara bağlanır. Vekâleten başka üye adına oy kullanılmaz. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
B – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden o yıl için Genel Kurula katılma hakkı olanlardan beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır ve otuz gün içersinde toplanır.
Ayrıca tüzük ve fesih toplantıları için özel çağrı yöntemi uygulanır.

ÇAĞRI USULÜ
MADDE 11 –
 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu Ankara ilinde yapılır. Bu toplantılar, yapılacağı günden en az on beş gün önce yeri, saati ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile belirtilmek sureti ile yayımlanır ve mahallin mülki amirine yazı ile bildirilir. Bu ilanda birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul’un bir hafta sonra yine günü, yeri ve saati belirtilerek ve çoğunluk aranmaksızın toplanacağı yazılır. Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Bundan başka olağanüstü seçim, tüzük ve fesih ile ilgili toplantılar için yapılacak çağrıların o yıl için oy hakkı olan üyelerin Kulüp Üye Kayıt Defterindeki adreslerine, gündemi de belirtilmek suretiyle onbeş gün önceden toplantı tarihi ayrıca bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12 – Genel Kurul toplantısına katılma hakkı olan üyelerin, kulüp sicil numarasına göre yazılmış üye listesi, birinci toplantı tarihinden on beş gün önce Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak askıya çıkarılır. Ayrıca Yönetim Kurulu’nca yine bu süre içerisinde Giriş Kartları hazırlanır. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak üye giriş listeleri Divan Başkanlık Kurulu’na verilir.
MADDE 13 – Genel Kurul ilanda belirtilen yer ve saatte toplanır. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyeler toplantı günü, üye kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya resmi makamlardan verilmiş hüviyetlerini seçilen görevlilere gösterip Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listelerde adları hizasını imzalayarak giriş kartlarını alırlar ve toplantı salonuna girerler. Giriş kartları dağıtımında, başkan adayları birer gözlemci bulundurabilirler. Toplantı için aranan çoğunluğun bulunduğu, Yönetim Kurulu’nca seçilen görevliler tarafından bir tutanakla belirtildikten sonra toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği üyelerden biri tarafından sözü edilen tutanağa dayanılarak açılır. Bundan sonra bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtipten oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçiminin, toplantıya katılan üyeler tarafından gizli veya açık oyla yapılması kararlaştırılır. Buna göre işlem tesis edilir.
MADDE 14 – Genel Kurul Divan Başkanı, konuşmaları tarafsızlık içinde yürütüp gerekli göreceği önlemleri almaya ve ilgililere aldırmaya, toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya, tekrarlanması halinde toplantı salonundan çıkartmaya, toplantı tutanaklarını tutmaya, söz vermede ve söz istemede sırasına uyulmasını sağlamaya, ayrıca Başkanlık Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini ertesi günü Kulüp Yönetim Kuruluna vermeye ve organlara seçilmiş olan üyelere bir hafta içinde seçim sonuçlarını yazılı olarak bildirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, Dernekler Yasası’na uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğe yazı ile bildirmek zorundadır.
MADDE 15 – Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Başkan, gündemi Genel Kurul’a açıklar. Genel Kurul üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki isteklerinin gündemin başkanlıkça bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur.
Yukarıdaki hüküm, DİLEKLER MADDESİ için de geçerlidir. Ancak seçim, fesih ve tüzük değişikliği toplantılarında gündeme eklenecek maddeler, esas gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmadan görüşme konusu yapılamaz ve karara bağlanamaz.
Görüşülen madde için söz alan üyelerin konuşma hakları saklı kalmak koşulu ile Genel Kurul o maddenin görüşülmesinin yeterliliğine karar verebilir ve konuşma süresi on dakikadan az olmamak üzere kısıtlayabilir.
MADDE 16 – Genel Kurul toplantısı açıldığında Yönetim Kurulu üyeleri topluca   Başkanlık     Divanı’na yakın bir yere oturur ve aklanıncaya kadar Genel Kurul üyeleri  arasına giremezler. Hiçbir dernek üyesi ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu  arasındaki bir hukuki işlem  veya uyuşmazlık  konusunda alınması gereken  kararlarda  oy  kullanamaz.

MADDE 17 – Genel Kurul’da alınan kararlar Yönetim Kurulu tarafından kulüp merkezinde üyelerin görebileceği bir yere asılır, ayrıca gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurul üyelerine yazı ile de bildirilir.
MADDE 18 – Seçimler, kapalı oy ve açık sayımla yapılır. Seçime katılacak Genel Kurul üyeleri, Divan Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli sayıdaki sandıkta ve yine Divan Kurulu tarafından görevlendirilen en az üç kişiden oluşan sandık kurullarının önünde kimlik kontrolünden sonra ve seçmen listelerine imzalarını atarak oylarını kullanırlar. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Her üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Divan Başkanlık Kurulu’nca, seçimden önce belirlenecek teknolojik olanaklardan yararlanarak oy sayımı, Başkan adaylarının önceden yapacağı protokol ile belirlenebilir. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

MADDE 19 – Başkan adayları dilerlerse oy kullanımı ve sayımında birer gözlemci bulundurabilirler. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 20 –
 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
a. Kulüp organlarının seçilmesi
b. Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
c. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya Kulüp malı taşınmaz malların satılması, Kulübe kamu kuruluşları tarafından süreli olarak tahsis edilmiş bulunan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f. Kulübün Federasyonlara katılması veya ayrılması,
g. Kulübün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması,
h. Kulübün feshedilmesi,
i. Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
j. Futbol Federasyonu Genel Kurulu veya diğer benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde Ankara Demirspor Kulübü temsilcisi olacak kişi veya kişilerin belirlenmesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
k. Kulübün vakıf kurması
l. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
m. Mevzuatta Genel Kurulca Yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

DİVAN BAŞKANLIK KURULU
DİVAN BAŞKANLIK KURULU SEÇİMİ VE OLUŞUMU
MADDE 21 –
 Divan Başkanlığının Oluşumu
Her 3 yılda bir yapılacak Genel Kurul’ da, Genel Kurula o yıl katılma hakkına sahip ve Genel Kurul üyeliğinde ve disiplin cezası almamış bulunan üyelerin içerisinden 3 kişi Genel Kurul tarafından gizli oy ile divan üyeliğine seçilmiş olurlar. Seçilen bu üyelerden bir Başkan, bir ikinci Başkan ve bir Kâtipten oluşan Divan Başkanlığı gündemin görüşülmesine geçer.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ
MADDE 22 –
 Yönetim Kurulunun Seçimi
A. Başkan ve Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilir.
B. Yönetim Kurulu Üyesi Adaylığı için Genel Kurul Üyesi olmak yeterlidir.
C. Başkan adaylarının seçim için düzenleyecekleri listeye:
1. Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,
2. Yönetim Kurulu üyeleri başlığı altında 8 üyenin adlarını ve soyadlarını, Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5 yedek üyenin ad ve soyadlarını yazar ve listelerini seçim günü Divan Başkanlık Kurulu’na verir. Kulüp Başkan adayları Divan Başkanlık Kurulu’na verdikleri bu listeleri kendileri istedikleri taktirde kamu oyuna açıklayabilirler.
3. Genel Kurul ilan edildiği ilk toplantıda yapılmadığı takdirde kulüp başkan adayları Divan Kurulu Başkanlığı’na verdikleri aday listelerini, bu ikinci Genel Kurul toplantısında değiştirebilirler.
D. Seçim bittikten sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.
E. Genel sayımda seçim sandığından çıkan zarf miktarı toplantıya katılan üyelerin sayısından çok olursa, fazla zarflar açılmadan yok edilir. Sayım sonucu hangi başkan adayının listesi diğerlerinden çoksa, o listede adları yazılı olan kişiler listede gösterildikleri yere seçilmiş olurlar. Genel Kurul üyeleri tarafından listelerde yapılan silintiler, asil ve yedek üyeler arasındaki değişiklikler, sonucu değiştirmez. Eklenen isimler dikkate alınmaz ve listenin geçersiz sayılmasına neden olmaz. Bir zarfın içinde aynı başkana ait birden fazla liste çıkarsa bir tanesi geçerli sayılır diğerleri imha edilir. Bir zarfın içinden ayrı ayrı listeler çıktığı takdirde bunların tümü geçersiz sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
MADDE 23 – Yönetim Kurulu Kuruluşu
A.
     Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman ile biri profesyonel diğeri amatör spor dallarından ayrı ayrı sorumlu üye ve yeterli sayıda komite ve başkanını seçer.
B.     Yönetim Kurulu en az 15 günde bir Başkan, İkinci Başkan veya Genel Sekreter’in başkanlığında kulüp lokalinde toplanır.
C.     Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır.
D.    Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme, Yönetim Kurulu’nun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konur. Bu madde görüşülmeden ve karara bağlanmadan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilemez. Bundan sonraki ilk oturumda yedek üyelerden biri Genel Kurul’da aldıkları oy sayısına bakılmaksızın Başkan tarafından asil üyeliğe getirilir.
E.     Başkan veya Yönetim Kurulu veya Başkan ile Yönetim Kurulu çekilir veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşerse veya başka nedenlerle görev yapamayacak hale gelirse aşağıdaki gibi hareket edilir:
1.        Genel Kurul toplantısından sonra yukarıdaki durumun ortaya çıkması halinde, mevcut Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek seçim yapılır. Bu halde seçilecek Başkan ve Yönetim Kurulu’nun görev süreleri Olağan Genel Kurulu’na kadardır.
2.        Yönetim Kurulu üye tam sayısının altına veya görev yapamaz duruma gelmesi halinde kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapar
Özrü olmadan aralıksız üç toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 24 –
A.
 Kulübü ve Yönetim Kurulu’nu tüzel ve özel kişilere, adli ve idari mercilere, dairelere, meclislere ve bu tür kuruluşlara karşı temsil eder. Kulübü sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak tek başına, bunlardan parasal içerikli olanları öncelikle Sayman veya yetkili bir üye ile birlikte yapar ve imzalar. Başkan bulunmadığında yerine İkinci Başkan veya Genel Sekreter’in imzasının bulunması zorunludur.
B. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır. Kanunların, kararnamelerin, tüzüklerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve kulüp tüzüğünün kendisine verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
1. Kulübü temsil için başkan bulunmadığı zamanlarda, İkinci Başkan’a, Genel Sekreter’e veya kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
2. Kulübün kuruluş amacına uygun sportif ve sosyal gelişme programlarını yapar.
3. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul’a sunar.
4.  Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
5. Her branşta sportif faaliyetlerin, istatistik bilgilerin izlenmesi amacı ile sporcu ve teknik kadro kayıtları ile yarışmaların kayıtlarının tutulmasını sağlar.
6. Denetleme Kurulu’nun incelemeleri sırasında görevlerini kolaylaştırıcı her türlü önlemleri alır ve istedikleri bütün belgeleri ve kararları kendilerine verir. Hükümet yetkilileri tarafından istenilecek her türlü defter, belge işlemli yazıları veya dosyaları kendilerine gösterir ve gerektiğinde onaylı birer örneklerini verir.
7. Kanunlara, kararnamelere, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan gerekli ve yararlı tüm işleri yapar.
8. Sporcular hakkında ödül ve ceza yönetmeliğine göre işlem yapar.
9. Görev süreleri sonunda Genel Kurul’a sunacakları çalışma ve hesaplarının raporlarını Genel Kurul toplantı tarihinden bir hafta önce kulüp lokalinde üyelerin bilgisine sunar.
10. Genel Kuruldan aldığı harcama yetkisini kulüp menfaatini kollayarak kullanır.
11. Her yıl Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği tarihte bütün spor dallarının katılması ile bir kutlama günü ve gecesi yapar. Ayrıca kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurmuş olanlara onur belgesi ile gümüş, 50 yılını doldurmuş olanlara onur belgesi ile altın kulüp rozeti verilir.
12.
 Genel Kuruldan yetki almadan Kulübün, TAŞINMAZ MAL VARLIKLARINI REHİN ETTİREMEZ, ÜZERLERİNE İPOTEK KOYDURAMAZ.
13. Aşağıda belirtilen kadroları kurarak sayılan hizmetleri gerekli gördüğü bu kadrolar aracılığı ile yürütebilir. Bu kadroları kendine bağladığı gibi uygun gördüğü bir yetkiliye de bağlayabilir.YÜRÜTME KADROLARI
a.Genel Sekreter
b.Kulüp Saymanı
c.Kulüp Doktoru Yardımcısı, Sağlık personeli
d.Tesis ve Malzeme Yöneticileri ve Görevleri
e.Spor Direktörü
f.Genel Kaptanlar
g.Teknik Yönetici ve Eğiticiler
h.Kaptanlar
i.Gençlik Direktörü
j.Gençlik Lideri ve Eğitmeni
Kulüp Doktoru: Kulübün Yönetim ve Yürütme Personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene,tedavi,ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım,masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
Tesis ve Malzeme Yöneticileri ve Görevleri:Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerine hazır halde bulundurulması ,güvenlik,bakım onarım hizmetlerine iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
Spor Direktörü:Spor Kulübünün profesyonel futbol harici faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitimle yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve Başkana karşı sorumludur.
Genel Kaptanlar:Kulübün profesyonel futbol hariç diğer faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile Genel Sekreterin birlikte teklifleri üzerine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.Genel Kaptanlar , Genel Kaptan oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanları bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derece Başkana karşı sorumludur.
Kaptanlar:Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına,yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olan bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalını Genel Kaptana karşı sorumludur.
Teknik Yönetici ve Öğreticiler:Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinden veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir.Bunlar gençlik kulüplerinde ilgili Genel Kaptana veya Yönetim Kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
Gençlik Direktörü: Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

      GENEL SEKRETER’İN GÖREV VE YETKİLERİ
C. Genel Sekreter ‘in Görev ve Yetkileri
1.  Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar
 2. Kulübe üye olmak için başvuranlar hakkındaki istek kağıdını Yönetim            Kurulu’na gönderir.Yapılan inceleme neticesine göre Yönetim  Kurulu’nca alınacak kararı gerekçeli olarak ilgiliye yasal süre içinde yazı ile bildirir.
3.    Karar defterini tutar.Yönetim Kurulu kararlarını tarih ve numara sırası ile günü gününe boş yer kalmayacak biçimde bu deftere işler.Altlarını Başkan ve üyelere imzalatır.Alınan kararların imzalanmasını sağlar.
4.  Gelen ve giden evrak defterini tutturur.Gelen ve giden evrakı tarih ve numara sırası ile işletir.Gelen yazıların gereğinin yapılmasını, gidecek yazıların düzenlenmesini, yollanmasını, bunların suretlerinin ve gelen yazıların asıllarının ilgili dosyalara konmasını ve Genel kurul toplantı tutanakları ile belgelerin dosyalarında saklanmasını sağlar.
5.   Müsabaka kayıt defterini tutturur. Kulübün faaliyet gösterdiği dallarda ve katılacağı müsabakalarda katılan sporcuların ad ve soy adları, alınan sonuçları tarih sırası ile bu deftere ayrıntılı biçimde işletir.
6.    Kulüp yönetim kurulu ve teknik kadro kayıt defterini tutturur.
a- Kulüp yönetim kurulu’na seçilenlerin adlarını soyadlarını, görevlerini ve göreve seçilme ve görevin son bulma tarihlerini yazdırır.
b- Teknik direktör, antrenör, menajer, monitör ve teknik yöneticilerin adları ve soy adları ile işe başlatma ve işin son bulma tarihlerini deftere işletir.

SAYMAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ
D.
 Sayman’ın görev ve yetkileri
1. Kulübün gelirlerinin kanunlarda belirlenen alındı belgesi ile her türlü giderlerin yasal harcama belgesi ile yapılmalarını sağlar ve bu belgeleri Başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile birlikte imzalar.
2. Saymanlığa ait bütün defter ve kayıtları kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve muhasebe yönetmeliklerine uygun olarak düzenler. Gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defterinin tutulmasını sağlar.
3. Kulübün dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve süresi içinde yönetim kurulu’na verilmesini sağlar.
4. Kulübün tüm taşınmaz mallarıyla haklarını, taşınabilir mal ve kıymetli kağıtlarını demirbaş defterine işletir. Bunlarla ilgili evrakların korunmasını sağlar. Yapılacak Genel kurul’a sunulacak raporlarda ilave demirbaşlar hakkında bilgi verilir.

YÖNETİM KURULU SÖZCÜSÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
1.
 Yönetim kurulu kararının duyurulması
2. Yazılı ve görsel basınla ilişkilerin yürütülmesi

PROFESYONEL VE AMATÖR SPOR DALLARINDAN AYRI AYRI SORUMLU OLAN ÜYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
E.Görev ve yetkileri

1. Profesyonel ve amatör spor dallarını ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu adına yönetmek, sicillerini tutmak, yönetimle bu dallar arasında bağlantı kurmak
2. Bu dalların  çalışma programlarını,uygulamalarını Yönetim Kurulu adına gözden geçirmek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu’na bir raporla sunmak.
3. Sportif uğraşlarda ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve karşılanmasında bu kadroların ilgili ve yetkili idari ve teknik personelinden yararlanmak.
4. Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na ayda bir yazılı rapor vermek,bu dalların çalışmalarından Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olmak.

DENETLEME KURULU’NUN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 25-

A. Denetleme Kurulu’nun Kuruluşu
Denetleme Kurulu kulüp Genel Kurulu’nca gizli oyla ve 3 yıl süreyle seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.Bu kurulun üyeleri ilk toplantılarında görev bölümü yapar.İçlerinden birini Başkan,birini de Yazman seçer ve bunu karar defterine ilk madde olarak geçirir.Denetleme Kurulu’ndan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça yedeklerden en çok oy alan asil üyeliğe getirilir.
B. Denetleme Kurulu Görevleri
1. Kulübün idari , mali ve parasal işlerini kontrol eder ve bütün defterlerini, muhasebe evrak ve kayıtlarını inceler.Gelir ve giderlerin bütçeye uygunluğunu  ve borçlanma yetkisini araştırır ve irdeler. İdari yönden mevzuata uygunluğunu denetler.
2. Noksan ve usulsüz görecekleri gelir ve gider işlemlerinden dolayı kurul bu görevleri yerine getirirken gözlem, doğrulama, aritmetik ve aktarma kontrolü yapar. Ayrıca görev konularıyla ilgili belge envanter incelemesiyle bilgi toplar. Yönetim Kurulu’nu sözlü ve yazılı olarak uyarır.
3. Kulübün çıkarları ile ilgili konularda Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan yazı ile ister ve bu durumdan Divan Kurulu’nu haberli kılar.
4. Yönetim Kurulu üye sayısı doldurmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul’u en geç bir ay içerisinde toplantıya çağırır.
5. Mart,Haziran, Eylül, Aralık sonu itibari ile her üç ayda bir kulübün idari ve mali durumu hakkında, Yönetim Kuruluna ve toplandığında Divan Kuruluna rapor sunar. Ayrıca idari yönden gerekli konularda yazılı olarak bilgilendirilir.
6. Bütçe dönemi sonunda düzenleyeceği raporu genel kurula sunar
7. Denetleme görevi ile ilgili olarak kulüp organları ile kulüp dışı daire ve kurumlar ile yazışma yapar.Denetleme kurulu, görevine seçildiği yılın ilk gününden başlar.

DİSİPLİN KURULU’NUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 26
A.
 Disiplin kurulu; Divan Kurulu tarafından Genel Kurul üyeleri arasından hukuki ve idari konularda uzmanlaşmış kişilerden gösterilecek aday listesinde adları yazılı olan kişilerden Genel Kurulca 3 Yıl süre ile seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir Başkan ve bir Yazman üye seçer.Seçim sonuçları noterden onaylı karar defterine ilk madde olarak yazılır ve Yönetim ve Divan Kurulu’na bildirilir.
1. Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir Yönetim kuruluna önerilerini sunar..
2. Kurul,başkanın daveti üzerine en az üç üyenin  katılımı ile toplanır.Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.
B. Disiplin Kurulu , aşağıda tanımı yapılan disiplin cezalarını verilmesi için  Yönetim        Kuruluna  önerilerini sunar  ;
1.Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olmasının                   gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir.
2.Kınama: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
3.Kesin çıkarama : Kulüp üyeliğinin devamlı olarak sona erdirilmesidir.
C.
1.Disiplin cezası uygulamasını gerektiren tutum ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a.Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç vermek,yayın yapmak.
b.Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranmak,kulüp disiplinini bozmak,üyelerin onur ve saygınlığına zarar verici,küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak.
c.Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek,
d.Genel kurul ile Divan Kurulu ve benzeri diğer organların toplantılarının selametle sonuçlanmasını engellemek,seçim listelerini tahrif etmek,kesmek,okunmaz hale getirmek,üyelerin serbestçe oy kullanmalarını engellemek,eleştiri sınırları dışında kulübü küçük düşürücü,aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Ankara Demirspor toplumuna zarar verecek faaliyetlerde bulunmak.
e.SAHTE BELGELERLE ÜYELİK BAŞVURUSUNDA BULUNMAK,
f.AŞKASINA AİT ÜYE KİMLİK KARTINI KULLANMAK  , TAKLİT VE/VEYA TAHRİF ETMEK
2.Yukarıda (c) fıkrasında sayılan tutum ve davranışlardan ;
a.  paragrafında sayılan haller UYARMA
b.  paragrafında sayılan haller KINAMA
c. e, f – PARAGRAFLARINDA SAYILAN HALLER İSE KESİN ÇIKARMA disiplin cezalarının uygulanmasını gerektirir.
3.Verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir.
 4.Amatör ve profesyonel spor dallarında uygulanacak cezalar bu madde kapsamı dışındadır.
D.
 Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde; kulüp organları veya ilgili olay hakkında ilgili üyeler,Yönetim Kurulu aracılığı ile Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin Kurulu’na başvururlar.Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları görüşü ile birlikte en geç on beş gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir.Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular,başvuru sahibinin doğrudan talebi üzerine Disiplin Kurulu’nca incelemeye alınabilir.
E. Savunması alınmadan,hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz.Disiplin Kurulu,kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre gerekli kovuşturmayı yapar.Disiplin Kurulu önerisini; Yönetim Kuruluna gönderir ; Yönetim Kurulunun alacağı karar ile ilgili üyeye bildirmek ve siciline işlenmek üzere  Disiplin Kuruluna ‘ na gereğinin yapılması için  gönderilir.
F.  Bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiren bu tüzüğün 26/C-1 bendinde belirtilen eylemlerden;
1.a ve b paragrafında sayılanlar oluş tarihinden itibaren 4 ay
2.c,d,e ve f PARAGRAFINDA SAYILAN EYLEMLER,ÖĞRENİLME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL,OLUŞ TARİHİNDEN İTİBAREN İSE 2 YIL İÇİNDE HERHANGİ BİR DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA KONU EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE DİSİPLİN CEZALARI BAKIMINDAN ZAMANAŞIMINA UĞRARLAR.

SOSYAL TESİS EDİNME – YAPMA , YAPTIRMA VE ONARMA KOMİTSİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 27- 
  Kulüp bünyesinde organlardan ayrı olarak Sosyal Tesis Edinme, Yapma ve Onarma Komitesi adıyla bir kurul oluşturulur.Bu komite Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyesi olup başkanın atayacağı bir üye,Genel Kurul Üyelerinden olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Komite ,Genel Kurul’dan sonra en geç bir ay içinde seçilmek zorundadır.Bu komiteye Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkanın görev verdiği Yönetim Kurulu üyesi başkanlık yapar.Komitenin görevi ve yetkisi sosyal tesis edinme , yapma , yaptırma ve onarmada kulüp yönetimine destek ve yardımcı olmaktır.Komitenin görev bölümü , çalışma koşulları ve yönetimi  düzenlenecek bir yönetmelikle açık ve ayrıntılı olarak belirtilir.

(PARASAL HÜKÜMLER)
MADDE 28-
A.
 Kulübün her türlü mali işleri kulüp Genel Kurulu tarafından onaylanan yıllık bütçesi ile bu tüzüğe göre düzenlenecek saymanlık yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Başkan ve Sayman tarafından yürütülür.
Kulübün gelir ve giderleri, nedenleri ,nicelikleri ve nitelikleri gösterilerek alındı belgesi ile alınır ve yasal harcama belgesi ile ödenir.Bu işlemler,kasa ve mahsup fişlerine dayanılarak yapılır.Ödeme ve mahsup fişlerinde Sayman üye ile Kulüp Başkanı veya Başkan adına yetkili bulunan kişinin imzalarının bulunması gereklidir.Belge ve fişlerin yasal süresinde defterlere geçirilmeleri Sayman üye tarafından sağlanır.Ödemelerinde ödeme fişlerinde harcanan paranın bütçenin hangi bölüm ve maddesinde bulunduğu gösterilir.Yönetim Kurulu tarafından verilen kararın tarih ve numarasının da fişlere konması gereklidir.ANKARA dışında herhangi bir görevin yapılması için avans verilmesi gerektiğinde Yönetim Kurulu kararının alınması zorunludur.Verilen avansın mahsubu,avans  ile ilgili görev veya işin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde yapılır.Mahsubu yapılmadan aynı kişiye ikinci bir avans verilemez.Tüzüğün bu bölümündeki hükümlere uymadan yapılan harcamalardan ve bu ödemelerden parasal işlem fişlerinde imzaları bulunanlar zincirleme sorumludurlar,verileni öderler.
B. Bütçenin  hazırlanmasında gelir kısmında doğmuş ve elde edilmiş yıllık gelir ortalaması göz önüne alınır.Bu gelir , nedenleri gösterilerek artırılabilir.Giderlerde ise değişik kulüp görevlilerinin ve spor dallarının harcamaları,teknik direktör , antrenör, menajer , monitör , teknik ve idari personelin giderleri gösterilir.Profesyonel sporcular için maçların sonunda dağıtılacak ödüllerin veya verilecek cezaların tutarı,kullanılacak ölçüler tüzük hükümleri ve bütçeye aykırı olmamak üzere Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
C. Bütçe yılı 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık günü mesai bitimine kadar bir yıl için geçerlidir.Yönetim Kurulu yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12’si kadar (sözleşmeli işlemler hariç) harcama yapabilir.
D. Yönetim Kurulu,gereksinim olduğu takdirde bütçenin bölümleri ve maddeleri arasında aktarma yapabilir;yeni bölümler ve maddeler açabilir.Ayrıca bu nedenleri Genel Kurul’a vereceği raporunda belirtir.
E. Kulüp   için   yapılacak   her    türlü    ödemeler   yasal   alındı   belgesi, çek veya nakit ile
yapılır.  Kulüp kasasında ihtiyaçtan fazla nakit veya çek bulundurulamaz.Yönetim Kurulu
hiçbir şekilde kulübün taşınır ve taşınmaz malları üzerinde rehin ve ipotek tesis ettiremez.
F. Gençlik ve spor Genel müdürlüğü ve ona bağlı spor  kuruluşlarından   ve   her türlü   spor
Yarışmalarından   alınan  paranın tamamı  kayda geçilir. Kulüp  adına her ne olursa olsun
Sağlanan  gelirlerin  bankadaki  kulüp  hesabına  yatırılması  gerekir. Ancak bundan sonra
    harcama yapılabilir.
G.
 Yönetim kurulu yukarıdaki hükümlerle bunların dışında kalanlar parasal konularla ilgili
yönetmelikler yapar.
H. Kulübün gelirleri;

1. Üye giriş ve yıllık aidatları,
2. Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağışlar ve yardımlarla anlaşmalı ödemelerden doğan haklar,
3. Müsabakalardan doğan gelirler,
4.  Düzenlenecek oyunlar, balo, piyango ve benzeri gelirler (Bu hesaplarda gelir ve giderlerin ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur. ),
5. Devletten, özel ve katma bütçeli idarelerden sağlanacak gelirler,
6. Diğer gelirlerden oluşmaktadır

KULÜBÜN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 29-

KAYIT USULÜ

Kulübün defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Kulüpte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve  numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve   çıkış tarihleri bu deftere  işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt  Defteri:   Gelen   ve   giden   evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın   kopyaları    dosyalanır.   Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıklar veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerinin dolduranların kayıttan  düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra    numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve    iade  ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)  Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2-  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

   DEFTERLERİN TASDİĞİ

Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

          GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ
Yıl sonlarında  (  31 Aralık  ) ,  Maliye Bakanlığınca yayımlanan  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlilerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

       KULÜBÜN İÇ DENETİMİ

MADDE 30 –  Kulüpte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa kulübün denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

            BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 31 –  Kulüp amacı gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

            ( DEĞİŞİK HÜKÜMLER )   

MADDE 32 –  Yönetmelikler, ilgili organların hazırlayacakları taslaklar Yönetim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra aynen veya değiştirilerek onaylanır ve yürürlüğe konur. Kulüp Genel Kurulu, kendisi için gerekli göreceği yönetmelikleri kendisi hazırlayıp yürürlüğe koyar.

MADDE 33 –  Kulüp organlarında görev alanlar, kendilerine durumun bildirildiği günü izleyen yedi gün içinde yapılacak toplantıda bulunmak zorundadırlar. Bir üye birden fazla organa aday olamaz ve birden fazla organda görev yapamaz
MADDE 34 –  Tüm organlar, seçim süreleri sonunda veya dağılma halinde devir teslim işlemi yaparak durumu bir tutanakla değerlendirip karar defterine geçirirler.

MADDE 35 –  Tüzük değişikliği, Genel Kurulda bulunması gereken toplantı çoğunluğu olması koşuluyla, oylamaya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla yapılır.

 DERNEĞİN ( KULÜBÜN ) FESHİ

MADDE 36 –  Genel Kurul, kulübün feshini Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’nün katıldığı toplantıda karar verir. Bu toplantıda aranan çoğunluk sağlanmazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karara bağlanır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı üzerine kulübün taşınır ve taşınmaz bütün malları,alacakları ve borçları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne devir olunur.
MADDE 37-   Kulüp üyeliğini disiplin cezası nedeniyle kaybeden kişi tekrar üyeliğe alınmayacağı gibi , kendisine kulüp bünyesinde sürekli ya da geçici,paralı veya parasız görev de verilmez.Bu durumda olanların üyelikleri varsa görevleri kendiliğinden hükümsüz ve geçersiz sayılır.
MADDE 38-  Organların,Dernekler Kanunu ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları ve yapacakları uygulamalar,ayrıca karar almaya gerek kalmadan hükümsüz ve geçersiz sayılır.

( YÜRÜRLÜKLE İLGİLİ HÜKÜMLER)
MADDE 39-
 HALEN UYGULANMAKTA OLAN TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİNİN ESKİ ŞEKİLLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.BU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜYELİK HAKLARI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER ,GENEL KURULUN KABULÜ VE İLANINDAN SONRA HÜKÜM İFADE EDECEKLERDİR.KABUL VE İLAN TARİHİNDEN SONRA ÜYE OLACAKLAR YENİ KURALLARA GÖRE ÜYE OLACAKLARDIR.BU TARİHTEN ÖNCE ÜYE OLANLAR ESKİ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAK SAHİBİ OLACAKLARDIR.KAZANILMIŞ HAKLARI KORUNACAKTIR.

MADDE 40- DERNEKLER YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TARAFINDAN KABUL VE  SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRER.